พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 2) จำนวน 200 ชุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 07.35 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 2) จำนวน 200 ชุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ พันเอกปิยวัฒน์ สุประการ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี พันเอกทินกร ประสีระเตสัง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตชด.21 เจ้าหน้าที่ ฉก.ทพ.26 และเจ้าหน้าที่ พัน ร.21 พัน ร.22 พัน ร.13 ฉก.3 ฉก.3 และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ

ณ ฐานปฏิบัติการชนแดน (ทพ.2601 ฉก.3) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag