ศรีสะเกษ : ศรีสะเกษร่วมใจ สวมใส่หมวกนิรภัย 100 %

ศรีสะเกษ : ศรีสะเกษร่วมใจ สวมใส่หมวกนิรภัย 100 %

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม Kick off ศรีสะเกษร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวันดำเนินโครงการ (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศ

2. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกระดับ

3. เพื่อสร้างความตระหนักและการปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

4. เพื่อรณรงค์ในการรักษาระเบียบวินัยจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

จากนั้น รับมอบหมวกนิรภัย จำนวน 100 ใบ โดยบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด สิ่งของสนับสนุน โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ และร่วมปล่อยขบวนรถเพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

โดยมี พันเอก ทินกร ประสีระเตสัง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ขนส่งจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด มูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในกิจกรรม

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag