โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการชั้นผู้น้อย ครม.เห็นชอบโครงการบ้านหลวง 5 จังหวัด

เดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการชั้นผู้น้อย ครม.เห็นชอบโครงการบ้านหลวง 5 จังหวัด

▶วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 55 หน่วย วงเงินงบประมาณ 62.28 ล้านบาท โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเต็มจำนวน ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการจำนวน 123,000 หน่วย ใน 2 รูปแบบ คือ 1)โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ 98,000 หน่วย ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยในลักษณะเช่าซื้อเป็นของตนเอง 2)โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) 25,000 หน่วย ให้สวัสดิการที่อยู่อาศัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่อยู่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของตน โดยผู้อยู่อาศัยชำระค่าน้ำค่าไฟเอง

🏡สำหรับโครงการบ้านหลวง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ ครม.เห็นชอบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของตน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีจำนวน 5 โครงการ รวม 55 หน่วย (รองรับครอบครัวข้าราชการ 55 ครัวเรือน หรือประมาณ 220 คน) ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ประกอบด้วย

1️⃣สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

2️⃣สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

3️⃣สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4️⃣สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

5️⃣สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ

💬นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านหลวง ไปแล้ว จำนวน 237 โครงการ รวม 8,823 หน่วย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,077.22 ล้านบาท ดำเนินการโดย หน่วยงาน อาทิ กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงบประมาณ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag