Kick off ศรีสะเกษร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม Kick off ศรีสะเกษร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวันดำเนินโครงการ (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศ

2. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกระดับ

3. เพื่อสร้างความตระหนักและการปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

4. เพื่อรณรงค์ในการรักษาระเบียบวินัยจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag